Flashplayer sorununuz var.

TURİZM VE KALİTE

Bacasız Sanayi olarak adlandırılan Turizm, Ülkemiz kalkınmasında çok eskiden beri büyük önem verilmiş ancak hiçbir zaman beklenilen gelir düzeyine ulaşamamış bir sektördür. Turizm aynı zamanda Avrupa Birliği Ülkeleri için de her zaman büyük önem taşımakta, dünya turizm hareketinin yarısına yakın bir kısmı, topluluğu oluşturan ülkelere yapılmasının yanında, topluluk içinde çalışan kesimin ağırlıklı bir kısmı da bu sektörde yer almaktadır.

Turizm Sektörünün bu denli önemine rağmen, Birlik hukuki zeminde herhangi bir genel “Turizm Politikası” oluşturarak benimsememiştir. Bununla beraber Turizm, Konaklama ve bu sektörler ile çok yakından ilgili olan Ulaşım sektöründe belli kalite

 düzeyinin sağlanması için uygulanmakta olan program ve politikalarda bazı önlemler almıştır.

Ülkemizde Turizmin gelişmesi ve beklenilen gelir düzeyine ulaşması için Avrupa Turizm Politika ve uygulamalarına paralel bazı önlemlerin alınmasında faydalar vardır. Bu önlemler kısaca insana dayalı hizmet kalitesinin artırılması ve mesleki eğitimin desteklenmesi, turistik hizmet tesislerinin kalitesinin artırılması, tarihi ve doğal turizm kaynaklarının sürekli korunabilmesi için topluma gerekli bilinç ve eğitim verilmesi şeklinde özetlenebilir. Bu bilinç ve eğitim çalışmalarının yanı sıra özellikle ISO 9001:2008 ve  ISO 22000 sistemlerini kurup işleterek belgelendiren sektör firmaları diğerlerine göre fark yaratmaktadır.Uluslararası acentelerde sezonluk anlaşmaları yaparken bu tür kalite belgelerine sahip olan kuruluşlara öncelik vermektedirler.

SEKTÖREL BELGELENDİRME BELGELENDİRME KURUMSAL
www.wcs.com.tr © WCS TRK Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi No:3 "My Office 212" B Blok 8.Kat No:131 Güneşli-Bağcılar/İstanbul
Tel:0212 665 88 12 - 0212 709 13 23 Fax: 0212 665 88 18