Flashplayer sorununuz var.

Tarafsızlık Beyanı

WCS olarak biliyoruz ki, Tarafsızlık bir belgelendirme kuruluşunun uyması gereken en önemli ilkelerden birisidir. Bizler de yaptığımız yönetim sistemi belgelendirme faaliyetlerinin tüm aşamalarında tarafsızlığımızı koruyacağımızı aşağıdaki beyanımızla kamuya duyururuz. Bu beyandan daha önemli olan tüm çalışanlarımızla tarafsız davranabilmemizdir ve kuruluşumuzda tarafsızlık ve çıkar çatışması en üst dereceden önemle yönetilmektedir.

TARAFSIZLIK BEYANNAMESİ

Bizler WCS – TRK Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. yöneticileri / çalışan / komite üyeleri olarak, yaptığımız belgelendirme faaliyetlerinde aşağıdaki hususlara uyacağımızı taahhüt ederiz.

1 – Yaptığımız tüm faaliyetlerde yasalara, belgelendirme kurallarını içeren ISO / IEC 17021:2006 ve ISO 22003 standartları ve bunların uygulanmasına yönelik olarak verilen IAF – International Accreditation Forum tarafından hazırlanan zorunlu (MD) ve Kılavuz ( GD ) dokümanlarında ki ilgili ilkelerde belirtilen tüm kurallara etik ölçüler içerisinde sadık kalacağız.

2 – Faaliyetlerimizi tarafsızlık kuralları içerisinde gerçekleştireceğiz.

3 – Kuruluşumuz tarafından sağlanmış olan bağımsızlığımızı tam anlamı ile sürdüreceğiz. Belgelendirme konusu ile ilgili olarak gelebilecek her türlü tehdide bağımsızlığımızı sürdürecek şekilde karşı koyacağız. 

4 – Karşılaşabileceğimiz her hangi bir tarafsızlık ile ilişkili tehlike veya tehdidi, zaman geçirmeksizin WCS TRK yönetimine bildireceğiz.

5 – Belgelendirme faaliyetlerinde adalet ve hakkaniyet ölçülerini sürekli gözeteceğiz ve bu ölçüler içerisinde davranacağız.

6 – Yaptığımız faaliyetlerde ülke alt yapısına ve ekonomik sistemine katkı sağlamak her zaman öncelikli hedeflerimizden olacaktır.Ali Çelik

Genel MüdürBELGELENDİRME KURUMSAL
www.wcs.com.tr © WCS TRK Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi No:3 "My Office 212" B Blok 8.Kat No:131 Güneşli-Bağcılar/İstanbul
Tel:0212 665 88 12 - 0212 709 13 23 Fax: 0212 665 88 18