Flashplayer sorununuz var.

Süt Sanayi ve Gıda Güvenliği

 Yıllık üretimi 10 milyon ton’un üzerinde olan süt sanayi ; sütü sağlayan çiftlikler ve bu sütü toplayıp işledikten sonra ambalajlamasını, sevkıyatını ve satışını yapan firmalardan oluşan ve AB sürecinde büyük önem arz eden bir sektördür.

Sağlıklı-kaliteli-sürekli hammadde temini ve kayıt dışı üretim ise süt sektörünün enbüyük sorunlarıdır.

Sütü işleyen ve farklı süt ürünleri haline getiren firmalarda; gerek hammadde girişi , gerek ürün çıkışında mikroorganizmanın bulunup bulunmadığının tespiti , personelin hijyen kurallarına uymasının gerekli olduğu bilincinin personele kazandırılması, üretim esnasında kullanılan ekipmanların sağlığa uygunluğunun ve hijyen kalitesinin sürekli kontrol altında tutulması, zararlı mikroorganizmalar ve diğer nedenlerden kaynaklanabilecek ürün kayıplarının en aza indirilmesi, sağlıklı ürün üretip bunların sağlıklı koşullarda müşteriye ulaştırılması ve müşteri memnuniyetsizliğini önlemek ancak firmada kurulacak kalite ve gıda güvenliği sistemleriyle sağlanacaktır.

 

Süt Gıda Güvenliği gıda güvenliği
gıda güvenliği süt hijyen


İLGİLİ LİNKLER

http://www.setbir.org.tr/ Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği

http://www.tsumb.org/ Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği

 

 

SEKTÖREL BELGELENDİRME BELGELENDİRME KURUMSAL
www.wcs.com.tr © WCS TRK Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi No:3 "My Office 212" B Blok 8.Kat No:131 Güneşli-Bağcılar/İstanbul
Tel:0212 665 88 12 - 0212 709 13 23 Fax: 0212 665 88 18