Flashplayer sorununuz var.

OHSAS 18001 İç Denetçi Eğitimi

Bu kurs İşçi Sağlığı e İş Güvenliği Yönetim Sisteminizin etkinliğini nasıl denetleyebileceğinizi içermektedir.

Kimler Katılmalı

Bu kurs, işletmelerin İSG Yönetim sisteminin uygulanmasından sorumlu olanlar ile her hangi bir işletmede İSG denetimi yapması gerekenler için idealdir.

ISO 9001:2000 TEMEL EĞİTİMİ

Ana İçerik

 • OHSAS 18001 Denetimi için şartlar
 • Denetim programlama
 • Bir denetim programının hazırlanması
 • Denetçi sorumlulukları
 • OHS denetimlerinde davranışsal faktörler
 • Ön denetim faaliyetleri
 • Bir denetim soru listesinin oluşturulması
 • OHS performansının sürekli iyileştirilmesi
 • OHS hedefleri e yönetim programının denetlenmesi
 • Denetimlerin gerçekleştirilmesi
 • Denetimlerin Raporlanması
 • Düzeltici faaliyetler, takip e yönetim gözden geçirme prosesleri
 • Ne Öğreneceksiniz?
 • Kursun sonunda aşağıdakileri yapabiliyor olacaksınız :
 • OHSAS 18001:1999 şartlarına uygun etkin iç denetimler gerçekleştirebilmek
 • Etkin bir denetim programlaması yapabilmek
 • Kuruluşunuzun kendi İSG tehlikelerine e risklerine uygun denetim metotlarının seçilmesi
 •  Etkin uygulama amacı ile soru listesi veya iş akışı gibi tekniklerin kullanılması
 •  İş yerinde sürekli iyileşmeye yol açacak denetimler gerçekleştirmek.

Tecrübe veya Ön Gereklilik

Gerekmiyor

Kurs Süresi

2 (iki) gün

BELGELENDİRME KURUMSAL
www.wcs.com.tr © WCS TRK Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi No:3 "My Office 212" B Blok 8.Kat No:131 Güneşli-Bağcılar/İstanbul
Tel:0212 665 88 12 - 0212 709 13 23 Fax: 0212 665 88 18