Flashplayer sorununuz var.

OHSAS Baş Denetçi Eğitimi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TETKİK GÖREVLİSİ / BAŞ TETKİK GÖREVLİSİ EĞİTİMİ

OHSAS BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ

Eğitim Amacı

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Tetkiklerinin etkin ve amaca uygun olarak yapılabilmesi için TS-EN-ISO 19011 standardı çerçevesinde tetkik görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesidir.

Temel bilgilerin aktarımı, tartışma ortamı oluşturularak tecrübe aktarımı, pratik çalışmalarla konunun pekiştirilmesi ve Eğitim sonunda tüm katılımcıların EOQ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Personeli Belgelendirme Şeması’nda öngörülen niteliklere sahip ilgili Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi olmalarının sağlanmasıdır.

 

Kimler Katılmalı

Tam ve doğru İSG yönetim sistemi kurmak isteyenler ve kalifikasyon kazanmak isteyenler içindir. Bu kurs bir üçüncü taraf denetimi yapabilecek yeterlilikte beceri ve bilgiyi kapsamaktadır.

Ana İçerik

  • OHSAS 18001’in geçmişi ve şartları
  • Bir OHSAS yönetim sisteminden beklenen iş kazanımları
  • Risk değerlendirmesinin önemi
  • OHSAS 18001 şartlarının çalıştırılması ve uygulanması
  • Denetim prosesi ve denetim raporları
  • Bir denetime hazırlanma ve gerçekleştirme
  • Düzeltici faaliyet ve takip

Ne Öğreneceksiniz?

Bu kursun sonunda katılımcılar aşağıdakileri yapabiliyor olacaktır :

OHSAS yönetim sisteminin amacının açıklanması

Risk değerlendirmede kullanılan ilkeler, teknikler ve proseslerin ve bunların öneminin açıklanması

ISG yönetim sistem standartları ve diğer uygulanabilir kriterlerin kapsamının açıklanması
Denetçinin ISG denetimlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması ve takibi ile ilgili sorumluluklarının ISO 19011’e göre açıklanması

Bir ISG yönetim sistem denetiminin planlanmasının, gerçekleştirilmesinin, raporlanmasının ve takibinin ISO 19011’e göre açıklanması

Daha Önceki Tecrübe Gerekliliği

Bütün katılımcıların Sağlık & Güvenlik iç denetim uygulaması ve OHSAS 18001 gereklilikleri konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. İdeal olan, eğitim öncesi OHSAS 18001 Genel Bilgilendirme ve İç Denetçi eğitimlerimize katılmanız olacaktır.

Kurs Süresi

5 (beş) Gün

 

 

OHSAS BELGELENDİRME KURUMSAL
www.wcs.com.tr © WCS TRK Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi No:3 "My Office 212" B Blok 8.Kat No:131 Güneşli-Bağcılar/İstanbul
Tel:0212 665 88 12 - 0212 709 13 23 Fax: 0212 665 88 18