Flashplayer sorununuz var.

ISO 9001:2008 İç Denetçi Eğitimi

ISO 9001:2000 TEMEL EĞİTİMİKalite Yönetim sisteminizin iç denetimlerini nasıl gerçekleştireceksiniz?

Kimler Katılabilir;

Eğitim, kalite yönetim sisteminin uygulanmasından sorumlu olanlar veya iç denetim gerçekleştirecek olanlar için idealdir.

Ana İçerik

 • Kalite Kavramları
 • Yönetim sistemleri
 • Prosesler ve proses etkileşimleri
 •  Proses uygunluğu ve etkinliği
 •  ISO 9000:2008 serisi dokümanlar
 •  ISO 9001:2008 hakkında bilgi
 •  Proses tabanlı kalite yönetim sistemleri modeli
 •  Denetim terimleri ve tanımları
 •  Denetimlerin amacı
 •  ISO 9001:2008 iç denetim gereklilikleri
 •  Denetimler ve Denetçi olmak
 •  Denetim yapıları
 •  Denetçi sorumlulukları
 •  Denetçi Özellikleri
 •  Çalışma şartları
 •  Denetim Planlama
 •  Denetim kapsamı, hedefler ve kriteri denetim planları
 •  Denetim soru listelerinin hazırlanması
 •  Proses denetimleri
 •  Denetimlerin Gerçekleştirilmesi
 •  Zaman ve bilgi yönetimi
 •  Soru sorma ve örnekleme teknikleri
 •  Not alma
 •  Uygunsuzluk ve iyileştirmelerin yazılması
 •  Karar verme
 •  Rapor tipleri ve istenen içerikleri
 •  Denetim sonrası faaliyetleri
 •  Düzeltici faaliyet
 •  Takip denetimleri
 •  Denetim çalışması

Tam bir denetim prosesinin içerisine katılacaksınız bu denetim ile ilgili sizden denetime hazırlanmanız, gerçekleştirmeniz ve raporlamanız istenmektedir.

Ne Öğreneceksiniz ?

Bu kursun sonunda aşağıdakileri yapabiliyor olacaksınız :

 •  İç denetimler için ISO 9001:2008 standardı şartları ve özetinin sunulması
 •  Bir denetçinin faaliyetlerinin, sorumluluklarının ve özelliklerinin açıklanması
 •  Denetimlerin uygunluğu ve etkinliği kavramları arasındaki farkın açıklanması
 •  Bir iç denetimin planlanması ve hazırlanılması
 •  Bir iç denetimin gerçekleştirilmesi ve gözlem, görüşme ve doküman ve kayıtları örnekleme ile objektif delil elde edilmesi
 •  Denetim raporlarının yazılması
 •  Düzeltici faaliyet ve takipler ile ilgili proseslerin açıklanması

Tecrübe veya Ön Gereklilik; ISO 9001:2008 Serisi Giriş Kursu

Daha Sonra alınabilecek Kurslar; ISO 9000:2008 Serisi Denetçi / Baş Denetçi Kursu

Denetleme sisteminizin iyileştirilmesi

İç Kalite Denetçisi – İleri derece

Kurs Süresi 2 (iki) gün


BELGELENDİRME KURUMSAL
www.wcs.com.tr © WCS TRK Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi No:3 "My Office 212" B Blok 8.Kat No:131 Güneşli-Bağcılar/İstanbul
Tel:0212 665 88 12 - 0212 709 13 23 Fax: 0212 665 88 18