Flashplayer sorununuz var.

ISO 9001:2008 Bilgilendirme Eğitimi

Kimler Katılmalı

 ISO 9001:2008 ve Kalite Yönetim Sistem standartları ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler için ideal. Yeni sistem kurmak isteyenler, mevcut bir sistem içerisinde kalite yönetimi ile ilgili bilgi ve becerisini artırmak isteyenler ile personelinin yönetim sistemleri konusunda becerilerini ve bilgi düzeylerini artırmak isteyen kuruluşlar için ideal.


ISO 9001:2000 TEMEL EĞİTİMİAna İçerik

 • ISO 9000 serisi standartların amacı ve içeriği
 • Temel tanımlar ve terminoloji
 • Sekiz Yönetim Prensibi
 • Yönetimde Proses ve Sistem Yaklaşımları
 • ISO 9001 şartları
 • Kalite Yönetim Sistemi
 • Yönetimin Sorumluluğu
 • Kaynakların Yönetimi
 • Ürün Gerçekleştirme
 • Ölçme, Analiz ve İyileştirme
 • ISO 9001 maddelerinin bir birleri ile ilişkileri

Ne Öğreneceksiniz?

Bu kursun sonunda aşağıdakileri yapabiliyor olacaksınız :
• ISO 9000 serisi standartların amaçları ve içeriklerinin açıklanması
• ISO 9001 şartlarının açıklanması
• ISO 9001 maddeleri arasındaki ilişkilerin açıklanması

 

Tecrübe veya Ön Gereklilik

Gerekmiyor

Daha Sonra alınabilecek Kurslar

Yeni Kalite Sistem Yöneticisi Kursu

Yönetim Sistem Dokümantasyonu

İç Kalite Denetçisi

Kurs Süresi

2 (iki) gün

 

BELGELENDİRME KURUMSAL
www.wcs.com.tr © WCS TRK Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi No:3 "My Office 212" B Blok 8.Kat No:131 Güneşli-Bağcılar/İstanbul
Tel:0212 665 88 12 - 0212 709 13 23 Fax: 0212 665 88 18