Flashplayer sorununuz var.

ISO 22000 Standart Maddeleri

ISO 22000 / HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standart MaddeleriGıda güvenliği yönetim sistemi
         4.1  Genel şartlar
         4.2  Dokümantasyon Şartları
     5  Yönetim Sorumluluğu
         5.1  Yönetim Taahhüdü
         5.2  Gıda Güvenliği Politikası
         5.3  Gıda güvenlik yönetim sisteminin planlanma
         5.4  Sorumluluk ve Yetki
         5.5  Gıda güvenliği ekip lideri
         5.6  İletişim
         5.7  Acil durumlara hazırlılık ve karşılık verme
         5.8  Yönetimin gözden geçirmesi
     6  Kaynak yönetimi
         6.1  Kaynak sağlanması
         6.2  İnsan kaynakları
         6.3  Altyapı
         6.4  Çalışma ortamı
     7  Güvenli ürün plânlama ve gerçekleştirme
         7.1  Genel
         7.2  Ön gereksinim programları
         7.3  Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları
         7.4  Tehlike Analizi
         7.5  Operasyonel ön gereksinim programları oluşturulması
         7.6  HACCP Planının Oluşturulması
       7.7 OGP ve HACCP plânlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanların güncelleştirilmesi
         7.8  Doğrulama Planlaması
         7.9  İzlenebilirlik Sistemi
         7.10 Uygunsuzluk Kontrolü
      8 Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi
         8.1  Genel
         8.2  Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması
         8.3  İzleme ve ölçmenin kontrolü
         8.4  Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması
         8.5  İyileştirme
         8.5.1  Sürekli iyileştirme
         8.5.2  Gıda güvenliği yönetim sisteminin güncelleştirilmesi

ISO 22000 BELGELENDİRME KURUMSAL
www.wcs.com.tr © WCS TRK Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi No:3 "My Office 212" B Blok 8.Kat No:131 Güneşli-Bağcılar/İstanbul
Tel:0212 665 88 12 - 0212 709 13 23 Fax: 0212 665 88 18