Flashplayer sorununuz var.

ISO 22000 Sisteminin Faydaları

ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 1. Tüm gıda zincirine uygulanabilir olması,
 2. Yönetime kritik bilgilerin sunulması suretiyle kolay karar verebilme olanağının sağlanması,
 3. Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin tamamının karşılanması .
 4. Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ihracat kolaylığı,
 5. Ürün gen toplama riskinin azaltılması,
 6. Çalışanların iş veriminin ve memnuniyetinin artırılması,
 7. Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi,
 8. Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi,
 9. Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması,
 10. Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesi,
 11. Kanunlara uyumluluğun sağlanması ,
 12. Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi
 13. Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi,
 14. Çalışma ortamının iyileşmesi,
 15. Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması.
 16. Pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesi,
 17. Ürün kayıplarının azaltması.
 18. Ürün güvenlik problemlerini önlemesi,
 19. Hata yapılarak kazanılan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikeleri önceden haber verilmesi,
 20. Gıda işletmelerine güvenli gıda üretmek için kanuni zorluklan karşılamada güvenirlik sağlaması,
 21. Etkin kontrol geliştirmeye sistematik olarak yaklaşması,
 22. Gıda zincirinin her aşamasında kullanılabilmesi,
 23. ISO 9000 gibi kalite yönetim sistemlerinin tanımlayıcısı olması,
 24. Geleneksel muayene ve kontrol sistemlerinden daha etkili olması,
 25. FAO / WHO tarafından onay görmüş güvenilir bir sistem olması.

 

ISO 22000 BELGELENDİRME KURUMSAL
www.wcs.com.tr © WCS TRK Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi No:3 "My Office 212" B Blok 8.Kat No:131 Güneşli-Bağcılar/İstanbul
Tel:0212 665 88 12 - 0212 709 13 23 Fax: 0212 665 88 18