Flashplayer sorununuz var.

ISO 14001'in Standart Maddeleri

1.  KAPSAM
     2.  ATIF YAPILAN STANDARTLAR
     3.  TARİFLER
     4.  ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN ŞARTLARI VE BAŞLICA UNSURLARI
          4.1  GENEL ŞARTLAR
          4.2  ÇEVRE POLİTİKASI
          4.3  PLANLAMA
                 4.3.1  ÇEVRE BOYUTLARI
                 4.3.2  KANUNİ VE DİĞER ŞARTLAR
                 4.3.3  AMAÇ VE HEDEFLER
                 4.3.4  ÇEVRE YÖNETİM PROGRAMI VEYA PROGRAMLARI
          4.4  UYGULAMA VE İŞLEM
                 4.4.1  BÜNYE (YAPI) VE SORUMLULUK
                 4.4.2  EĞİTİM, BİLİNÇ VE EHLİYET
                 4.4.3  İLETİŞİM
                 4.4.4  ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ BELGEYE BAĞLAMA İŞLEMLERİ
                 4.4.5  BELGE KONTROLÜ
                 4.4.6  İŞLEM KONTROLÜ
                 4.4.7  ACİL HAL HAZIRLIĞI VE BU HALLERDE YAPILMASI GEREKEN İŞLER
          4.5  KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET
                 4.5.1  İZLEME VE ÖLÇME
                 4.5.2  RİAYETSİZLİK, DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET
                 4.5.3  KAYIT
                 4.5.4  ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI DENETİMİ
          4.6  YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

Standart maddelerinden 4.madde uygulama maddesidir.

ISO 14001 STANDART MADDELERİ

 

ISO 14001 BELGELENDİRME KURUMSAL
www.wcs.com.tr © WCS TRK Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi No:3 "My Office 212" B Blok 8.Kat No:131 Güneşli-Bağcılar/İstanbul
Tel:0212 665 88 12 - 0212 709 13 23 Fax: 0212 665 88 18