Flashplayer sorununuz var.

ISO 14001'in Faydaları

ISO 14001 UYGULAMANIN FAYDALARI

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 standardı ile bilinmektedir ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra Uluslararası işletmelerde tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

 

ISO 14001 Çevre Yönetim sisteminin işletmelerde geliştirilmesinin amacı;

 • Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması 
 • Çevresel performansın artırılması
 • Pazar Stratejileri
 • Uluslararası rekabette avantaj sağlanması
 • İşletmenin itibar ve pazar payının artırılması
 • Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması
 • Beklenmedik durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması
 • Kirliliği kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması
 • Hammadde ve enerji tasarrufu sağlanması
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırması
 • ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması
 • Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilmesi ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurların azaltılması
 • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetlerin düşürülmesi
 • Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuatlara uyum sağlanması
 • Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkilerinin azaltılması veya tamamıyla ortadan kaldırılması
 • Yasal kurumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu dökümante edilmesi Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Belgesi ile gösterilebilmesi
 • Gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırılması
 • Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilincinin artırılması
 • Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmanın, çalışanların motivasyonunu olumsuz etkilememesi
 • Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilebilmesi, bilinçli tüketicilere erişilebilmesi ve onları kazanma şansını artırması
 • Kaynakların etkin kullanılması (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanması)
 • Çevreye bırakılan atıkların azaltılması

 

ISO 14001 BELGELENDİRME KURUMSAL
www.wcs.com.tr © WCS TRK Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi No:3 "My Office 212" B Blok 8.Kat No:131 Güneşli-Bağcılar/İstanbul
Tel:0212 665 88 12 - 0212 709 13 23 Fax: 0212 665 88 18