Flashplayer sorununuz var.

ISO 14001:2004 Bilgilendirme Eğitimi

Kimler Katılmalı

ISO 14001ve Çevre Yönetim Sistem standartları ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler için ideal. Yeni sistem kurmak isteyenler, mevcut bir sistem içerisinde çevre yönetimi ile ilgili bilgi ve becerisini artırmak isteyenler ile personelinin yönetim sistemleri konusunda becerilerini ve bilgi düzeylerini artırmak isteyen kuruluşlar için ideal.

ISO 9001:2000 TEMEL EĞİTİMİAna İçerik

 • ISO 14001 ve Çevre standartlarının amacı ve içeriği
 • Temel tanımlar ve terminoloji
 • Sekiz Yönetim Prensibi
 • ISO 14001 şartları
 • Genel Sistem Gereklilikleri
 • Planlama
 • Yasal ve diğer şartlar
 • Hedefler ve yönetim programı
 • Çevre yönetim sisteminin uygulanması ve işletilmesi
 • İzleme ve düzeltici faaliyet
 • Yönetim gözden geçirme
 • ISO 14001 maddelerinin bir birleri ile ilişkileri
 • Çevre Boyutları, Etkileri ve Tehlike Değerlendirme

Ne Öğreneceksiniz ?

Bu kursun sonunda aşağıdakileri yapabiliyor olacaksınız :

• ISO 14001 standardının amaçları ve içeriklerinin açıklanması

• ISO 14001 şartlarının açıklanması

ISO 14001 maddeleri arasındaki ilişkilerin açıklanması

Tecrübe veya Ön Gereklilik

Gerekmiyor

Kurs Süresi

2 (iki) gün

BELGELENDİRME KURUMSAL
www.wcs.com.tr © WCS TRK Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi No:3 "My Office 212" B Blok 8.Kat No:131 Güneşli-Bağcılar/İstanbul
Tel:0212 665 88 12 - 0212 709 13 23 Fax: 0212 665 88 18