Flashplayer sorununuz var.

ISO 14001 Eğitimi

ISO 14001 EĞİTİM

Eğitim Hedefleri: Çevre Bakanlığı Mevzuatları ve ISO 14001 standardına göre Yönetim Sistemi’nin Kurulması ve Sürekli Geliştirilmesi İçin Gerekli Olan Bilgilerin Kazanılması:

Eğitim Amacı

Çevre Yönetim Sisteminin, çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve sürekliliği amacını güden, kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller ve işlemleri ile Çevre Yönetim Sistemleri Standartları ve Çevre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarının basamaklarının anlatılmasıdır.

 

İçerik:

 • Çevre Yönetim Sistemi Temel Kavramlar
 • Çevre Politikası
 • Çevre konularının zamanla gelişimi ve genel bilgiler,
 • Çevre yönetim standartlarının mecut durumun gelişimine ait geçmişi.
 • Çevre Programının Geliştirilmesi -Sorumlulukların Tanımlanması -Çevre Prosedürlerinin tanımlanması
 • TS EN ISO 14001:1997 ile TS EN ISO 14001:2004 Standardı Maddeleri arasındaki farklılıkların anlatılması
 • ÇYS standardının ana unsurları ve KYS standartları ile bağlantısı.
 • Tehlikeli maddelerin kontrol edilmesi ve ekolojik işaretlemeyi içeren, haya verilen emisyonlara, suya deşarjlara ve toprağa dökülmeye ilişkin Çere Mevzuatı.
 • Uluslararası çere kanunlarını, bölgesel ve yerel mevzuatı içerir.
 • Önemli çere etkilerinin tespit edilmesi için çere yönlerinin ve yöntemlerin belirlenmesi,
 • işletme faaliyetlerinin yönetimi ve performansa ilişkin izleme yapılması.
 • Sürekli iyileştirme için alınan aksiyonların yapıldığından emin olunması amacıyla yönetim programlarına yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesi için açıklamalar.

ÇEVRE YÖNETİMİ İÇ TETKİK EĞİTİMİ

Eğitim Amacı

Kuruluşun Çevre Yönetim Sisteminin standardın kıstaslarına uyup uymadığını belirlemek ve sonuçlarını müşteriye bildirmek amacıyla, gerekli delillerin tarafsız ve değer yargılarına yer vermeyecek tarzda toplanması ve değerlendirilmesinden ibaret bir değerlendirme ve belgeye bağlama işlemi olan Çevre Yönetim Sistemi Tetkikleri için Tetkik Görevlisi yetiştirilmesidir.

Eğitim İçeriği

 • TS-EN ISO 14001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması
 • TS-EN ISO 19011 Standardının Tanıtımı
 • Tetkik Çeşitleri
 • Tetkikin Faydalan
 • Tetkikin Yönetimi
 • Tetkikin Planlanması
 • Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
 • Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar

 

ISO 14001 BELGELENDİRME KURUMSAL
www.wcs.com.tr © WCS TRK Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi No:3 "My Office 212" B Blok 8.Kat No:131 Güneşli-Bağcılar/İstanbul
Tel:0212 665 88 12 - 0212 709 13 23 Fax: 0212 665 88 18