Flashplayer sorununuz var.

Müşteri Anketi

PDF Dosyası Müşteri Memnuniyet Anketi>>>

Genel Bilgiler
Kuruluş Yetkilisi Adı
Kuruluş Adı
e-mail *
Denetçi Adı
Denetim Tarihi
Değerlendirme Soruları
Başvuruların değerlendirme süresi
İstenilen tarihte denetimin yapılması
Denetim sonrası Sertifikanın teslim süresi
 
Denetçinin belgelendirme prosesi konusunda açıklamalarının yeterliliği
Denetçi sorularının konu ile ilgili ilişkisi
Denetçinin zaman yönetimi
Belge kapsamı konusunda firmayı bilgilendirmesi
Denetimde tespit edilen uygunsuzlukların anlaşılır bir şekilde açıklanması
Yapılan gözlemler ile ilgili açıklamalar
Denetçinin yapılan işi anlama yeteneği
Denetim süresince denetçinin davranış ve iletişimi
Denetimin firma Kalite Yönetim Sistemine katma değer sağlaması
Denetçi için genel memnuniyetiniz

Mesajınız

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANKETİ

 
BELGELENDİRME KURUMSAL
www.wcs.com.tr © WCS TRK Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi No:3 "My Office 212" B Blok 8.Kat No:131 Güneşli-Bağcılar/İstanbul
Tel:0212 665 88 12 - 0212 709 13 23 Fax: 0212 665 88 18