ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Günümüz dünyasında sanayi , teknoloji vb konular yaşanan gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Bu baş döndürücü gelişmeler ve rekabet ortamında ayakta kalabilmek , tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, işletmelerde, satın alma aşamasından başlayarak pazarlama ,tasarım, üretim , kalite kontrol ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla mümkün olabilecektir.

ISO “International Organization for Standardization” kısaltmasıdır ve uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu kalite yönetim standardını simgeler.

Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standartları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan uluslararası bir standart ve kılavuz haline gelmiştir.

ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

ISO 9000 Belgesi, ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 9001 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir.

ISO 9001 Belgesi’nin kullanımı; ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge yalnız başına size bir pazar avantajı sağlayacaktır. Ancak bu fayda daha önce de değinildiği gibi kısa vadelidir.

ISO 9001, pazar avantajı dışında kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.

TS EN ISO 9000:2008 Serisi

TS EN ISO 9000 standartları dört temel standarttan oluşmaktadır. Bunlar;

 • TS EN ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar,Terimler
 • TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartları
 • TS EN ISO 9004:2000 Kalite Yönetim Sistem-Performansının İyileştirilmesi İçin Kılavuz
 • TS EN ISO 19011:2004 Kalite ve Çevre Tetkiki İçin Kılavuz

ISO 9001:2008 Maddelerinin Yapısı

 • Kapsam
 • Bilgi Referansları
 • Terimler ve Tanımlar.
 • Kalite Yönetim Sistemi .
 • Yönetim Sorumluluğu.
 • Kaynak Yönetimi.
 • Ürün Gerçekleştirme.
 • Ölçme, Analiz ve İyileşme.

ISO 9001:2008

ISO 9000: Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

ISO 9001:2008 Revizyonu

ISO 9001:2008’e Geçiş

ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi – Şartlar standartı Mart 2009 tarihli olarak yayınlanmıştır.

ISO 9001:2000 standardına göre yayınlanmış belgeler Mart 2010 tarihinde geçerliliğini yitirecektir. Bu dönem boyunca ISO 9001:2000 standardına göre belgeli kuruluşlarla IS0 9001:2008 standardına göre belgeli kuruluşların statüsü aynı olacaktır.

ISO 9001:2008 standardı yeni bir gereklilik ortaya koymamaktadır, ancak yürürlükteki standartta belirtilen gerekliliklere açıklık getirilmiştir.

Belgelendirme hizmetlerimiz hakkında yardıma mı ihtiyacınız var ?