Flashplayer sorununuz var.

Akreditasyon Nedir?

AKREDİTASYON NEDİR

Akreditasyon Nedir? : Akreditasyon, ulusal veya uluslar arası kuruluşlar tarafından; laboratuarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslar arası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.

Kalite Sistem Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu: Kalite Sistem belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyonudur.

İlgili doküman; TS EN 45012:1993- Kalite Sistem Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme
Kuruluşları İçin Genel Kriterler

Laboratuar Akreditasyonu

Her türlü kalibrasyon, analiz ve test hizmeti verecek laboratuarların akreditasyonudur.

İlgili doküman; TS EN ISO/IEC 17025:2000 -Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının
Yeterliliği İçin Genel Şartlar

Muayene Kuruluşlarının Akreditasyonu

Bir ürün veya hizmete ilişkin analiz ve deney sonuçlarını yorumlayarak belgelendiren
kuruluşların akreditasyonudur.

İlgili doküman; TS EN 45004:1997- Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılması
İçin Genel Kriterler

Ürün Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu

Ürün belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyonudur.

İlgili doküman; TS EN 45011:1993- Ürün Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Kriterler

Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu

Personel belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyonudur.

İlgili doküman; TS EN 45013:1993- Personel Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme
Kuruluşları İçin Genel Kriterler

 

BELGELENDİRME KURUMSAL
www.wcs.com.tr © WCS TRK Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi No:3 "My Office 212" B Blok 8.Kat No:131 Güneşli-Bağcılar/İstanbul
Tel:0212 665 88 12 - 0212 709 13 23 Fax: 0212 665 88 18